Kontakt

Adress

Poliskören Stockholm
106 75 Stockholm

Telefon replokal

010-563 37 12

Plusgiro

5 91 95-8

Org.nr.

802003-2580

Ordförande

Göran Borgenvik

Sekreterare

Rolf Bringler

Kassör

Nils Olsson

Vice ordförande

Jan-Inge Kull

Styrelseledamot

Göran Wirbing

Dirigent

Erik Wadman

Login ruta