Kontakt

Adress

Poliskören Stockholm
106 75 Stockholm

Telefon replokal

010-563 37 12

Plusgiro

5 91 95-8

Swishnummer

1236209696

Org.nr.

802003-2580

Ordförande

Göran Borgenvik

Sekreterare

Lennart Levander

Kassör

Alexander Nastradinis

Vice ordförande

Anders Ahlgren

Styrelseledamot

Joel Sidblad

Dirigent

Erik Wadman

Login ruta