Om Poliskören Stockholm

poliskören Stockholm

Poliskören Stockholm bildades år 1919 och är nu inne på sitt 104:a verksamhetsår. Idag består kören av ca 35 sångare. När det gäller repertoar har Poliskören Stockholm en bred sådan och sjunger det mesta som kan framföras som körsång, allt ifrån kyrkomusik till modern profan körlyrik, folkvisor mm. Poliskören sjunger i samband med polisiära begivenheter för att skapa PR för yrkeskåren och givetvis i andra sammanhang, hör av er om ni vill anlita oss.

Poliskören Stockholm startade de Nordiska Polissångarstämmorna år 1950 där vi träffar de andra huvudstädernas körer vart 4:e år. Vi har därför kommit att göra många sångarresror till våra nordiska grannländer, men körens konsertresor har också sträckt sig en bra bit ut i Europa och även USA. Under 2003 var vi i Göteborg och S:t Petersburg och under 2004 var vi på Island.

Bland körens meriter kan nämnas att två egna album givits ut och den medverkat på flera kända artisters inspelningar. Kören har åtskilliga framträdaden i såväl radio som TV bakom sig. Sedan 1970-talets slut har vi årligen haft egna återkommande vårkonserter. eller delat konsert med andra körer och artister. Poliskören Stockholm har som målsättning att alltid ge publiken en bredare musikalisk upplevelse.

Att knyta duktiga dirigenter till kören har sedan länge varit en nödvändighet för att bygga upp kören till en så hög standard som möjligt. Vår mest kände dirigent är Eric Ericsson. Efter honom har kören lyckats knyta andra duktiga dirigenter till sig, såsom Uno Sandén, Åke Gredler, Göte Widlund, Roland Forsberg och vår nuvarande dirigent Erik Wadman.

Erik Wadman född i Stockholm 1956, har studerat för Gotthard Arnér och Anders Bondeman och tog examen som organist, piano/orgel samt i dirigering för Eric Ericsson vid musikhögskolan i Stockholm. Förutom att han leder poliskören Stockholm är han verksam som tonsättare. Erik är flitigt anlitad som ackompanjatör till olika solister och körer.

Senaste nytt

Gästbok

Let There be Police on Earth

  • Namn: Karen Ware, 
  • postades den 6/12-11 kl. 15:33

Hi Poliskören! Just wanted to say how much fun it was to perform with all of you last Sunday! I hope we can do it again in the future. I wish all of you a very merry Christmas and a happy new year! (I think "Let There be Peace on Earth" should be changed to "Let There be Police on Earth" in honor of the poliskör. : )
From Karen Ware, Harmony Bells


Kom med i kören

  • Namn: Rolf Bringler, 
  • postades den 30/8-10 kl. 18:06

Är det något jag har ångrat är att jag inte gick med i kören redan 1956. Jag har missat 45 år.
Kom med du också när du är ung.
Hälsningar sekreteraren snart 76 år


Skriv i gästboken...

Login ruta